Töölön Hautaustoimisto

Mechelininkatu 32
00260 Helsinki

09 628 398

Hautauksen ennakkosuunnittelu

Omaan kuolemaan liittyviin ajatuksiin sisältyy usein huoli siitä, miten jälkeen jäävät selviävät kysymyksistä, joita läheisen kuolema tuo mukanaan. Lähimpiään ei haluaisi tarpeettomasti rasittaa sen enempää käytännön kuin taloudellisillakaan asioilla.

Toisinaan asiakkaillamme on huolenaan, ettei oman kuoleman jälkeen ole ketään huolehtimassa hautajaisjärjestelyistä. Jotkut toivoisivat, että ystävät osaisivat iloita yhteisestä ajasta. Toiset haluavat vielä kertaalleen korostaa omaa tahtoaan tai identiteettiään. Siunauspäivän ei tarvitsisi olla vain surun täyttämä, vaan päivä, jolloin juhlittaisiin yhdessä vielä kerran.

Töölön Hautaustoimistolla on kaksi tapaa, joilla voitte jättää toiveen omaisille hautajaisista.

 • Hautausjärjestelyni-vihkonen

  Hautajaisiaan suunnitteleva voi vihkoseen täyttää omia toiveitaan vapaavalintaisessa määrin. Vihkosen voi antaa henkilölle, jonka toivoo huolehtivan hautajaisjärjestelyistä tai on ainakin hyvä kertoa luottamalleen henkilölle missä vihkosta säilyttää. Siitä voi antaa kopion Töölön Hautaustoimistolle. On hyvä huomioida, että nämä ovat vain toiveita hautajaisia järjestestävälle ja vasta hautaustestamentilla voi määrätä hautajaisiaan jälkeen jääviä sitovasti. Hautausjärjestelyni -vihkosta voi noutaa palvelutoimistoltamme veloituksetta.

 • Hautaustestamentti

  Hautaustestamentin avulla testamentin tekijä voi määrätä omien hautajaistensa järjestämisestä. Hautaustestamentti allekirjoitetaan ja todistetaan kuten tavallinenkin testamentti. Sitä tehdään kaksi saman sisältöistä kappaletta, toinen hautaustestamentin tekijälle, toinen hautaustoimistolle.

  Hautaustestamenttiin liittyy aina hautaussuunnitelma, jossa testamentin tekijä voi yksilöidä haluamansa palvelut ja tuotteet. Hän voi määrätä vain yhdestä asiasta, esim. hautaustavasta tai tehdä yksityiskohtaisen suunnitelman omien hautajaistensa järjestämisestä. Hautaustestamentissa voi määrätä, että varat hautajaisiin otetaan testamentin tekijältä jäävästä omaisuudesta tai siten, että varat talletetaan ennakkoon testamentin tekijän tätä tarkoitusta varten avaamalle pankkitilille.

  Hautajaiset järjestävän hautaustoimiston kanssa testamentin tekijä voi tehdä myös Hautauksen ennakkotilaussopimuksen. Tilillä olevat varat ovat testamentin tekijän hallinnassa. Hänen kuoltuaan Töölön Hautaustoimistolla, jonka kanssa sopimus hautajaisten järjestämisestä on tehty, on oikeus nostaa varoja hautaussuunnitelman mukaisten hautajaisten toteuttamista varten. Hautaustestamentti tehdään aina palvelutoimistossamme henkilökohtaisessa tapaamisessa. Testamentin liitteeksi tuleva hautaussuunnitelma edellyttää neuvottelua ja erilaisten vaihtoehtojen esittelemistä ja valintojen tekemistä. On erittäin tärkeää, että hautaustestamentin tekijä kertoo olemassa olevasta hautaustestamentista läheisilleen tai ystävilleen. Testamentin tekijän kappale on hyvä säilyttää sellaisessa paikassa, josta omaiset tai ystävät sen helposti löytävät.

  Hautaustestamenttia ei missään tapauksessa kannata säilyttää pankin tallelokerossa, koska se avataan usein vasta hautauksen jälkeen ennen perunkirjoitusta.

Töölön
Hautaustoimisto

Mechelininkatu 32
00260 Helsinki

09-628 398

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 • Ohje omaisille

  Teitä on kohdannut suru. Käytännön toimiin ryhtyäksenne ottakaa yhteyttä toimistoomme.

  Hautausjärjestelyt voidaan aloittaa välittömästi henkilön kuoltua. Ammattilaisemme ovat apunanne ensimmäisestä yhteydenotostanne.

  Myös kansainvälisissä tapauksissa.

 • Päivystys

  24/7 +358 44 2437 083

  Kiireellisyyttä vaativissa tapauksissa ottakaa yhteyttä päivystysnumeroomme.


Töölön Hautaustoimisto | Y-tunnus: 0784340-6