Caritashautauspalvelu
arkutvainajien kuljetuksetkukat ja koristelut
uurnatmuistotilaisuudettyhjä
viranomaisyhteistyölehti-ilmoituksetperunkirjoitukset
lomakkeet

Lomakkeet


Toimistostamme on veloituksetta noudettavissa "Hautajaisjärjestelyni" -vihkosta, jolla voi suunnitella hautaukseen liittyvät yksityiskohdat. Todistuttamalla asiakirja testamentin tavoin siitä muodostuu jälkeenjääneitä sitova dokumentti. Alla olevat lomakepohjat ovat vapaasti tulostettavissa. Caritas ei ota vastuuta lomakkeiden käytöstä tai niiden osienkaan kopioinneilla laadittujen asiakirjojen käytöstä mahdollisesti aiheutuneista oikeudellisista tai muista seurauksista.

o Avoin asianajovaltakirja
o Hautaussuunnitelma
o Hautaustestamentti
o Hautaustoimeksiantovaltakirja
o Hoitotestamentti
o Lakiosavaatimus
o Sisarsuostumus siunaamiseen vanhaan hautasijaan
o Valtakirja kuolinpesan pankkiasioita varten
o Valtakirja kuolinpesan talletuksen jakamisesta
o Valtakirja ositus- ja perinnönjakoa varten
o Valtakirja perunkirjoituksen toimittamiseen

Hautaustestamentti

Hautaustestamentin avulla testamentin tekijä voi määrätä omien hautajaistensa järjestämisestä jälkeenjääviä sitovasti. Hautaustestamentti allekirjoitetaan ja todistetaan kuten tavallinenkin testamentti. Sitä tehdään kaksi samansisältöistä kappaletta, toinen hautaustestamentin tekijälle, toinen hautaustoimistolle. Hautaustestamenttiin liittyy aina Hautaussuunnitelma, jossa testamentin tekijä voi yksilöidä haluamansa palvelut ja tuotteet. Asiakirjalla voidaan määrätä vain yhdestä asiasta, esim. hautaustavasta tai tehdä yksityiskohtainen suunnitelma.

On erittäin tärkeää, että hautaustestamentin tekijä kertoo olemassa olevasta hautaustestamentista läheisilleen tai ystävilleen. Testamentin tekijän kappale on hyvä säilyttää sellaisessa paikassa, josta omaiset tai ystävät sen helposti löytävät. Hautaustestamenttia ei missään tapauksessa kannata säilyttää pankin tallelokerossa, koska se avataan usein vasta hautauksen jälkeen ennen perunkirjoitusta.

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus mahdollistaa sen, että omat tärkeät asiamme sujuvat toivomallamme tavalla, jos emme itse kykene niitä enää hoitamaan. Tilanne voi tulla ajankohtaiseksi korkean iän tai sairauden myötä. Valtuutus voi koskea valtuuttajan taloudellisten asioiden hoitamista, sekä terveyden- ja sairaanhoitoa. Valtuuttaja itse päättää, mitä asioita valtuutus koskee ja kenet hän mihinkin valtuuttaa.

Valtuutus tulee voimaan, kun valtuutuksen antanut henkilö ei kykene enää hoitamaan asioitaan esimerkiksi sairauden vuoksi ja valtuutettu on pyytänyt ja saanut maistraatin vahvistuksen ko. valtuutukselle. Vahvistus edellyttää aina sekä valtakirjan että lääkärinlausunnon esittämistä maistraatille.

Toimistomme laatii Teille edellä mainitut asiakirjat haluamanne sisältöisinä ja todistaa ne oikeiksi.

yhteystiedot